05 april 2017

Ny utgave av Nordiskt Immateriellt Rättskydd (NIR)

Nylig ankom årets første (og fjorårets siste) utgave av immaterialrettstidskriftet NIR (6/16) posthyllen til flere av immaterialrettstrollets hoder.

Utgaven er viet i sin helhet til dokumentasjon fra det 33. Nordiske møtet for industriellt rettsvern (avholdt i København 19. – 21. juni i fjor), og består av oppsumeringsartikler om rettsutviklingen i de nordiske landene (utenom Island), i hovedsak for perioden 2014 - medio 2016.

Fra Danmark er det Peter-Ulrik Plesner og Emilie Lerstrøm fra Plesner Advokatpartnerselskab som har redegjort for blant annet forslaget om opprettelse av en særskilt håndhevelsesenhet hos den danske Patent- og Varemærkestyrelsen. Hos finnene er det advokat Åsa Krook fra Borenius Advokatbyrå som har gjennomgått de siste par års hendelser, blant annet knyttet til opprettelse av en egen ”Marknadsdomstol” for immaterialrettslige tvister.

Fra Norge har Ingvill Hansen-Bauer, Anne Kobbe og Åse Røynestad Konsmo fra Wikborg Rein orientert blant annet om forslag til ny åndsverkslov, og varemerke- og markedsføringstvistene angående POTETGULL og ost av «jarlsbergost-type» (se lenker til tidligere omtaler av Immaterialrettstrollet). 

I Sverige er det Tingrettsdommer Sara Ulfsdotter som har fått æren av å gjennomgå rettsutviklingen under perioden, hvor observante troll blant annet har fått med seg opprettelsen av den nye ”Patent- och Marknadsdomstolen” for immaterial-, markedsførings og konkurranserettslige tvister, og avgjørelsen i C More-saken (se lenke til tidligere omtale av Immaterialrettstrollet angående EU-domstolens avgjørelse i saken).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar