26 januar 2016

Nytt nummer av NIR (6/2015)

Fjorårets sjette og siste nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (6/2015) er nå tilgjengelig. Nummeret inneholder en artikkel av ett av Immaterialrettstrollets hoder - Sebastian Schwemer - «Kollektiv forvaltning i informationssamfundet og det nye regime under direktivet 2014/26/EU i Danmark».

I tillegg inneholder nummeret artikler om «The CJEU’s Recent Findings on Digital Exhaustion and Linking and their Impact on Nordic Copyright Law» av Ole-Andreas Rognstad; «Does Licensing Matter Anymore? – CJEU’s Findings on Digital Exhaustion and Cases on Linking» av Kristiina Harenko; «Internet Service Providers and Copyright in the Nordic Countries» av Clement Salung Petersen; «Balancing of Interests and Cross-border Use. Room for Nordic Co-operation?» av Rán Tryggvadottir; «Finnish, International, and Comparative Aspects concerning the Limitations and their Applicability in Crossborder Use and Cloud Services» av Rainer Oesch; «Nya normer för kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område» av Johan Axhamn; «Multi-territorial online licensing in the light of Title III of the Directive on collective rights management» av Martti Kivistö og oversikter over den opphavsrettslige utviklingen i Finland, Island, Norge og Sverige siden 2012.

01 januar 2016

«Mein Kampf» og andre verk i det fri

Det er et nytt år, og åndsverk fra opphavsmenn som døde i 1945 faller fra og med i dag i det fri etter åndsverkloven 40. Det kanskje mest kjente verket som nå har falt i det fri er «Mein Kampf». Den tyske delstaten Bayern har inntil i går vært innehaver av opphavsretten Mein Kampf», og har med grunnlag i denne nektet nyutgivelser av boken. Med opphavsretten ute av bildet er det nå duket for en kritisk nyutgivelse med fortløpende kommentarer til originalteksten. Utgiver er Instituttet for moderne historie (IFZ) i München. 

At originalverket har falt i det fri innebærer derimot ikke at oversettelser av «Mein Kampf» fritt kan benyttes. Eberhart Kerns norske oversettelse – «Min Kamp» – som det ble nedlagt midlertidig forføyning mot utgivelse av i 2003, faller for eksempel ikke i det fri før 2044. 

Et annet verk med tilknytning til den andre verdenskrig som falt i det fri i dag, er Anne Franks dagbok. Dagboken ble opprinnelig skrevet i to versjoner – den opprinnelige dagboken og en påbegynt versjon bearbeidet for utgivelse. Disse to ble satt sammen av Annes far – Otto Frank – og det var denne versjonen som ble utgitt. Den utgitte versjonen er trolig såpass bearbeidet at den selv er opphavsrettslig vernet som bearbeidelse etter åndsverkloven 4 andre ledd. Dette innebærer at den utgitte versjonen fortsatt er opphavsrettsbeskyttet i 70 år etter Hans Franks død i 1980. Denne faller med andre ord ikke i det fri før i 2050. De to opprinnelige versjonene falt derimot i det fri ved midnatt og kan fritt benyttes. 

Andre verk som nå har falt i det fri er verkene til den ungarske komponisten Béla Bartók. Wikipedia har en mer omfattende liste.