01 januar 2016

«Mein Kampf» og andre verk i det fri

Det er et nytt år, og åndsverk fra opphavsmenn som døde i 1945 faller fra og med i dag i det fri etter åndsverkloven 40. Det kanskje mest kjente verket som nå har falt i det fri er «Mein Kampf». Den tyske delstaten Bayern har inntil i går vært innehaver av opphavsretten Mein Kampf», og har med grunnlag i denne nektet nyutgivelser av boken. Med opphavsretten ute av bildet er det nå duket for en kritisk nyutgivelse med fortløpende kommentarer til originalteksten. Utgiver er Instituttet for moderne historie (IFZ) i München. 

At originalverket har falt i det fri innebærer derimot ikke at oversettelser av «Mein Kampf» fritt kan benyttes. Eberhart Kerns norske oversettelse – «Min Kamp» – som det ble nedlagt midlertidig forføyning mot utgivelse av i 2003, faller for eksempel ikke i det fri før 2044. 

Et annet verk med tilknytning til den andre verdenskrig som falt i det fri i dag, er Anne Franks dagbok. Dagboken ble opprinnelig skrevet i to versjoner – den opprinnelige dagboken og en påbegynt versjon bearbeidet for utgivelse. Disse to ble satt sammen av Annes far – Otto Frank – og det var denne versjonen som ble utgitt. Den utgitte versjonen er trolig såpass bearbeidet at den selv er opphavsrettslig vernet som bearbeidelse etter åndsverkloven 4 andre ledd. Dette innebærer at den utgitte versjonen fortsatt er opphavsrettsbeskyttet i 70 år etter Hans Franks død i 1980. Denne faller med andre ord ikke i det fri før i 2050. De to opprinnelige versjonene falt derimot i det fri ved midnatt og kan fritt benyttes. 

Andre verk som nå har falt i det fri er verkene til den ungarske komponisten Béla Bartók. Wikipedia har en mer omfattende liste. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar