23 november 2015

Nytt nummer av NIR (5/2015)

Årets femte nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (5/2015) er nå tilgjengelig. Nummeret inneholder artikler om «Construction and Enforceability of Swiss-type Claims in Europe» av Frantzeska Papadopoulou; «The Evolution of the CJEU’s Case Law on Stem Cell Patents» av Timo Minssen og Ana Nordberg; «Swedish Patent Litigation in Comparison to European» av Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij og Anna Horn; «Selvstændig underpantsætning af immaterialret i Norge og Danmark» av Jens Bjørn Jensen; «Secure Transactions in Industrial Property Rights in Norway and Denmark» av Jens Bjørn Jensen; «The Future of Library Digitization in the European Union and Hungary» av Péter Mezei; «Konsekvenser af C More Entertainment-dommen» av Peter Schønning; «En ny svensk patentlag – en försummad möjlighet» av Erik Ficks og «Tillfälliga kopior – juridik i baklås» av Henrik Pontén.