17 mars 2016

Forslag til ny åndsverklov ut på høring

Kulturdepartementet sendte i dag forslag til ny åndsverklov ut på høring. Forslaget er ment å erstatte nåværende åndsverklov fra 1961. 

Høringsfrist er 8. august 2016.