26 januar 2016

Nytt nummer av NIR (6/2015)

Fjorårets sjette og siste nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (6/2015) er nå tilgjengelig. Nummeret inneholder en artikkel av ett av Immaterialrettstrollets hoder - Sebastian Schwemer - «Kollektiv forvaltning i informationssamfundet og det nye regime under direktivet 2014/26/EU i Danmark».

I tillegg inneholder nummeret artikler om «The CJEU’s Recent Findings on Digital Exhaustion and Linking and their Impact on Nordic Copyright Law» av Ole-Andreas Rognstad; «Does Licensing Matter Anymore? – CJEU’s Findings on Digital Exhaustion and Cases on Linking» av Kristiina Harenko; «Internet Service Providers and Copyright in the Nordic Countries» av Clement Salung Petersen; «Balancing of Interests and Cross-border Use. Room for Nordic Co-operation?» av Rán Tryggvadottir; «Finnish, International, and Comparative Aspects concerning the Limitations and their Applicability in Crossborder Use and Cloud Services» av Rainer Oesch; «Nya normer för kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område» av Johan Axhamn; «Multi-territorial online licensing in the light of Title III of the Directive on collective rights management» av Martti Kivistö og oversikter over den opphavsrettslige utviklingen i Finland, Island, Norge og Sverige siden 2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar