03 februar 2017

UiB-PennState Seminar on Intellectual Property Law, 6th-7th March 2017

HMPinnsvinet - CC BY-SA
6. og 7. mars arrangerer Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen seminar i immaterialrett i samarbeid med PennState Law. 

Temaet den 6. mars er opphavsrettens rett til «tilgjengeliggjøring for allmennheten» i europeisk og amerikansk rett. Temaet den 7. mars er patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser i europeisk og amerikansk rett.

Seminaret avholdes i Auditorium 31, Jus-II, Jekteviksbakken 31, Bergen, og alle interesserte er velkommen.

Mer informasjon om seminaret finnes her.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Torger Kielland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar