06 april 2017

Forslag til ny åndsverkslov lagt frem for Stortinget

Den 5. april offentliggjorde Regjeringen forslaget til ny åndsverkslov som skal legges frem for Stortinget (Prop. 104 L (2016-2017). En oppsummering av den foreslåtte loven er også tilgjengelig her. Påskelektyren skulle dermed være sikret for alle immaterialrettstroll der ute.

Den nye loven skal etter planen erstatte eksiterende åndsverkslov fra 1961. Kulturdepartementet har i prosessen med å utarbeide forslaget blant annet sendt ut et høringsutkast den 17. mars i fjor, med påfølgende høringsrunde hos utvalgte høringsinstanser (se under fanen "Høringssvar").

Regjeringen tar med det nye lovforslaget blant annet sikte på å gjøre åndsverklovgivningen mer teknologinøytral og lettere tilgjengelig, samt å styrke posisjonen til skapende og utøvende kunstnere, herunder innføring av kravet om "rimelig vederlag" og styrking av erstatningsreglene ved brudd på opphavsretten. Forslaget til ny lov inneholder også et forbud mot strømning av film og andre kilder som er åpenbart ulovlige.

Immaterialrettstrollet kommer tilbake med nærmere kommentarer til det nye lovforslaget når loven er endelig vedtatt av Stortinget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar