12 november 2014

Immaterialrettstrollet om plagiatkritikk: - Egor er på trygg grunn

Foto: Mattis Sandblad, VG
Immaterialrettstrollet har notert seg kritikken som er blitt rettet mot Egor Filipenkos vinnerdans i "Skal vi danse", og at denne angivelig skal være et plagiat av et dansenummer i amerikanske "Dancing With the Stars". Flere andre opphavsretts­kyndige mennesker har alt uttalt seg om saken, og Trollet vil derfor nøye seg med et par supplerende betraktninger.

I Rt. 2013 s. 822 (Ambassadør), etablerte Høyesterett det som vel må kunne karakteriseres som et relativt lavt krav til originalitet, eller verkshøyde, i norsk rett. I denne dommen begrenset også Høyesterett betydningen av Høyesteretts tidligere dom i Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) slik at det strengere verkshøydekravet som ble lagt til grunn i denne dommen trolig kun vil ha overføringsverdi til sceneinstruksjoner som åndsverk.

Trollets umiddelbare reaksjon er at slektskapet mellom koreografi og scenografi er adskillig sterkere enn slektskapet mellom scenografi og arkitektur. Trollet lurer derfor på om ikke Huldra i Kjosfossen muligens vil kunne få en fremtredende rolle i en eventuell rettssak om Igor Filipenkos spenstige dansetrinn. Dette blir imidlertid kun spekulasjoner fra Trollets side...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar