12 november 2014

Nytt nummer av NIR (4/2014)

Nytt nummer av Nordisk Immateriellt Rättsskydd (4/2014) er nå tilgjengelig. 

Nummeret er i praksis et rent temanummer om Den europeiske patentdomstolen (UPC), som inneholder artikler om «Enhetspatentet och domstolen för enhetspatent (UPC) i nordisk belysning» av Ulf Maunsbach; «En fælles nordisk UPC-afdeling eller en dansk afdeling?» av Peter-Ulrik Plesner; «UPC-processen och dess särdrag – en jämförelse med marknadsdomstolen i Finland» av Marcus Norrgård og Alicia Nylund «The Unified Patent Court (UPC), Compulsory Licensing and Competition Law» av Thomas Riis, Clement Salung Petersen og Jens Schovsbo; «The ”opt out” and “opt in” provisions in the Unified Patent Court Agreement – Impact and strategies for European patent portfolios» av Björn Lundqvist, Timo Minssen; «Rules of Jurisdiction in the Agreement on a Unified Patent Court» av Torsten Bjørn Larsen; «Legal order in the Unified Court» av Jonas Lembke og «Europæisering af ækvivalenslæren ved UPC» av Mette Lykke.

Nummeret inneholder i tillegg en artikkel som ikke relaterer seg til UPC, «Vad betyder EPO:s beslut R 19/12 för besvärskamrarna?» av Catarina Holtz.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar