29 januar 2015

Nytt nummer av NIR (1/2015)

Årets første nummer av  av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (1/2015) er nå tilgjengelig.

Nummeret inneholder artikler om

«Den immaterialretslige udvikling i Danmark under årene 2012–2014»  av Sture Rygaard

«Den immaterialrättsliga utvecklingen i Finland under åren 2012–2014» av Åsa Krook og Katarina Langenskiöld

«Den immaterialrättsliga utvecklingen i Sverige under åren 2012–2014 – patenträtt, designrätt och skydd för företagshemligheter» av Sara Ulfsdotter

«Den immaterialrättsliga utvecklingen i Sverige under åren 2012–2014 – upphovsrätt, känneteckensrätt och marknadsrätt» av Siri Alvsing og Karin Cederlund

«The Unified Patent Court, in Particular the Draft Rules of Procedure. General Comments from a Danish Perspective» av Peter-Ulrik Plesner

«Rules of Procedure for the Unified Patent Court. General Comments from a Swedish Perspective» av Örjan Grundén

«Opting Out of the Unified Patent Court and “Opting In”. Reflections from a Patent Attorney Perspective» av Margareta Ydreskog

«The European Trademark Reform. An Overview from a Danish Perspective» av Knud Wallberg

«Goods in Transit. The EU Trade Mark Reform, and the Finnish Trademark Act» av Max Oker-Blom

«Beskyttelse af erhvervshemmeligheder i Danmark. Mulige konsekvenser ved implementeringen af det kommende forslag til EU-direktiv vedrørende forretnings­hemmeligheder» av Diana Sofia Manrique de Lara og Anders Valentin og

«An overview of the Draft Directive on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets), COM(2013) 813. Protection of Trade Secrets in Norway in the Light of the Proposed Directive» av Tore Lunde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar