07 januar 2015

Nye nummer av NIR (5/2014 og 6/2014)

Fjorårets to siste nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (5/2014) og (6/2014) er nå tilgjengelig.

Nummer 5/2014 inneholder artikler om «The Nordic Intellectual Property Law Review and the Master Programme in European Intellectual Property Law at the Stockholm University» av Marianne Levin og Per Jonas Nordell; «Fighting Online Copyright Infringements. A Neutral Role for Internet Access Providers?» av Andra Cristina Onisor; «From Proprietary Software to Open Source. Legal Challenges with Mixing the Code» av Risto Hübner; «Human Gene Patents in the United States and Europe. Eligibility and Market Effects in Light of Recent Practice Changes» av Egle Zadeikyte; «Community Trade Marks. Confusion and Chinese Language» av Courtney Adamson; «End Line. The Boundaries of Extended Protection for Word Trademarks in EU Law» av Branka Marusic og «Cybersquatting in the New gTLD Landscape. A Study on the Enforcement Mechanisms Available in an Emerging Internet» av Kristian Elftorp.

Nummer 6/2014 inneholder artikler om «Skadestånd enligt marknadsföringslagen» av David Johansson og Måns Sjöstrand; «Dokumentasjon for innarbeidet særpreg – i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker» av Monica Viken; «A New Era of Innovation? How to Manage IP in Open Innovation» av Patrik Andersson;  «Mot en rätt att bli glömd? – något om persondataskydd, informationsfrihet och sökmotorers ansvar i EU-rätten» av Carl Lebeck og «Unionsdomstolen på kollisionskurs med internationell upphovsrätt» av Jan Rosén.

Nummeret inneholder i tillegg  en uttalelse fra ALAI om EU-domstolens «new public»-kriterium og en oversikt over nyere svensk rettspraksis av Per Jonas Nordell.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar