22 januar 2018

Bergen immaterialrettsforum 1.2.18: Håndheving av markedsføringsloven

Kilde: Wikimedia
Vi fortsetter suksessen med Bergen immaterialrettsforum med årets første møte 1. februar!

Denne gangen får vi besøk av  førsteamanuensis Monica Viken fra BI i Oslo, som skal snakke om «Håndheving av markeds­førings­loven». Endringer i markeds­førings­lovens hånd­hevings­regler trådte i kraft 1. januar 2018. Endringene er ment å sikre en mer effektiv håndheving av forbrukervernreglene og en tydelig­gjøring av myndig­hetenes tilsyns­rolle. Men får det «nye» Forbruker­tilsynet sterkere virkemidler eller flere snubletråder?

Foredraget finner sted torsdag 1.2.18 kl. 14.15 i møterom 546 i 5. etasje i jussbygget på dragefjellet,(JUS-I). Inngang fra Magnus Lagabøtes plass 1. For å komme inn i ansattfløyen henvender man seg i informasjonssenteret i vrimleområdet.

Om du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer kan du sende e-post til torger.kielland@uib.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar