26 september 2015

"Potetgull" og andre varemerker kan fritt brukes som alminnelige språklige betegnelser

Potetgull® Potetgull
VGNett melder at Maarud ber VGs Vektklubb om å slutte å bruke betegnelsen «potetgull» på sprø, stekte flak av poteter. Maarud påberoper seg at Potetgull® er selskapets innarbeidede og registrerte varemerke, og «ber derfor for fremtiden [VG om å] bruke de mer korrekte betegnelsene «snacks» eller «potetchips» når kategorien eller produktgruppen skal omtales».

Innehaver av et varemerke får etter varemerkeloven §4 rett til å nekte andre å bruke identiske eller forvekslbare merker i næringsvirksomhet. Som bruk anses blant annet å sette merket på varer eller emballasje, tilby tjenester under merket og å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame. Fellesnevneren er imidlertid at varemerkebruken må skje i en eller annen form salg eller markedsføring i vid forstand. Innehaver av et varemerke kan ikke nekte andre å bruke et varemerke som en beskrivende betegnelse i alminnelig språkbruk!

Samtidig kan man på mange måter forstå varemerkeinnehaveres ønske om å kontrollere bruken av sine varemerker som alminnelige betegnelser. Slik bruk kan nemlig gjøre at merket etter hvert blir beskrivende for de varer eller tjenester det brukes for å markedsføre, og dermed mister det rettslige vernet for varemerket. Kjente eksempler er «aspirin» for acetylsalisylsyre og «thermos» for vakuumflasker med isolerende vegger. Oslo tingrett avsier snart dom i sak mellom Maarud og Orkla (som er selger Kims), hvor Orkla har gått til sak for å få kjent  ordmerket POTETGULL ugyldig. Så når saken er avsluttet kan man kanskje legge til «potetgull» til listen.

Potetgull?
Grep varemerkeinnehaver kan ta for å forsøke å forhindre slik degenerasjon er for eksempel å markedsføre produktet med både varemerket og den generiske betegnelsen (f.eks. «Aspirin acetylsalisylsyre» eller «Aspirin hodepinetabletter» ). Til tider går man også lenger. Representanter for Coca-Cola Company har for eksempel i flere tiår reist rundt i USA og tatt stikkprøver av om utsalgssteder ikke selger Pepsi eller tilsvarende når kunden ber om «Coke» eller «Coca-Cola». I 2013 lyktes Google i å få tatt ordet «ogooglebar» ut av en liste av nyord som skulle inn i en svensk ordbok. (Enkelte varemerkeinnehavere synes riktignok å gå den andre veien, når de gjennom reklamekampanjer oppfordrer publikum til å bruke eget merke mer eller mindre beskrivende, for eksempel gjennom en oppfordring om å  «vippse» penger.)

Så lenge slike betegnelser bare blir brukt i alminnelig språkbruk, er dette imidlertid ikke mer enn et fromt ønske fra varemerkeinnehaver. VG og andre kan derfor trygt fortsette å bruke «potetgull» som en betegnelse på spør, stekte potetflak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar