07 september 2015

Kan blasfemiske varemerker stride mot «offentlig orden og moral»?

Det ene av Immaterialrettstrollets hoder var nylig i Polen, og smakte der på en helt fantastisk Belgian India Pale Ale kalt «Pantokrator». Ølet har imidlertid skapt noe av et oppstyr i hjemlandet. «Pantokrator» kan løselig oversettes til «Den allmektige», og er en betegnelse som blant så å si utelukkende brukes om Gud. En rekke grupper, blant annet gresk-ortodokse kristne og greske katolikker samt flere verdslige aktører har derfor reagert på bruken av Pantokrator som betegnelse på et øl, og har gått til domstolen for å forby bruken. (Pantokrator Hotel synes derimot å være greit.)

Selv om blasfemiske ytringer ikke lenger er straffbare etter norsk rett etter opphevelsen av strl. § 142 (og i praksis ikke har vært det på en god stund), kan blasfemiske varemerker likevel likevel tenkes å stride mot «offentlig orden eller moral» etter vml. § 15 første ledd bokstav a.

Dette har fått Immaterialrettstrollet til å lure på i hvilken grad tilsynelatende blasfemiske merker kan nektes registrert etter vml. § 15 første ledd bokstav a. Vil for eksempel varemerker som «Muhammed», «Allah» eller «Jahve» kunne registreres i Norge? Og har det i så fall betydning hvilke klasser den registreres i? 

Hva tenker Immaterialrettstrollets lesere?

5 kommentarer:

 1. En stor del av svartmetallband (bandnavn er jo varemerker for bandenes produkter) vil slite om det kommer noen rettsavgjørelser mot slik praksis.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_black_metal_bands,_0%E2%80%93K

  SvarSlett
 2. Men er noen av disse registrerte varemerker? En registreringsnektelse etter vml. § 15 første ledd bokstav a innebærer jo ikke noe forbud mot å bruke merket.

  SvarSlett
 3. Kan det også dras linjer til fritidsorganisasjoner angående dette? Nylig en sak i Rogaland om "Fantefølge" som ble kritisert av Romanifolket, kan dette gi rettslige følger for "Fantefølge" etter vml. §15?

  SvarSlett
 4. Dette vil naturligvis også gjelde fritidsorganisasjoner. Forutsetningen er at de søker om registrering av merket, da vml. § 15 bare gjelder ved registrering, ikke bruk, av merket.

  SvarSlett
 5. Undertegnede søkte litt i varemerkeregisteret etter å ha lest artikkelen. Her dukket en sak opp der merket "Black Jesus" er søkt om. Søknaden gjelder bla. klasse 41 for underholdningstjenester. Dette er et godt eksempel på denne problematikken. Det at merket er søkt i klasse 41(forutsetningsvis som navn på en tv-serie), gir vel merket en bedre sjanse enn om det hadde vært registrert for skytevåpen eller blekemidler? Søknaden ble avslått etter § 15 med henvisning til moralkravet, men vedtaket er påklagd. Fullmektigen til varemerkesøker viser, i klagen, til at Jesus er et vanlig navn ved at 23 personer heter dette i Norge. Dette gir lite til moralitetsvurderingen. Fullmektigen sier ingenting om kombinasjonen av "Black" og "Jesus", og nevner heller ikke varemerkeklassene. Varemerkeklassenes innvirkning på vurderingen er ikke omtalt direkte i teorien, men burde klart vært noe man bør ta med i en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av moralkravet. Lassen og Stenvik nevner klassene ved alle eksemplene for hva som er i strid med moral(3. utgave s.137 flg), noe de ikke hadde gjort om vareklassene var irrelevante. Et skytevåpen som heter Black Jesus vil utvilsomt skape mer forargelse enn en humortv-serie. Sjansen for at "Black Jesus" kommer til å bli ansett for å ha for lite særpreg er jo klart også til stede, men dersom søknaden ikke blir felt på dette, og fullmektigen hadde brukt vareklassen som argument i klagen, kunne denne registreringen illustrert problematikken på en god måte. En tv-serie har behov for varmemerkevern i like stor utstrekning som mange andre former for varemerker. En tv-serietittel skal være egnet til å fatte interesse og seerlyst. Et våpen har til formål å skade noe eller noen. Den fundamentale forskjellen bak varenes funksjon, og hensikt, taler klart for at det bør stilles forskjellige krav til moralkravet ved registering av varemerket. På samme måte vil det trolig skape mer forargelse ved registrering av toalettpapiret eller tegneserietittelen "Mohammed", contra boktittelen "Muhammed"(gitt at det hadde vært særpreget nok), for å bruke Iptrollets eksempel. Iptrollet spiller ball over på leserne, men leserne er meget interesserte i å lese hva iptrollet tenker om dette.
  For ordens skyld understrekes det at undertegnede ikke har noen tilknytning til noen varemerkesøknad.
  - Stud.jutul

  SvarSlett