24 april 2014

WIPO-rapport om opphavsmannens mulighet til å oppgi opphavsretten

Kan en opphavsmann oppgi opphavsretten til sitt eget verk, og dermed gjøre at verket er "i det fri" ("public domain")? Svaret fremstår umiddelbart som opplagt. WIPO har nylig publisert en studie om temaet, som imidlertid konkluderer med at svaret ikke nødvendigvis er opplagt som det kan fremstå.

Studien gjennomgår rettstilstanden i ni land (Brasil, Chile, Colombia, Egypt, Frankrike, India, Kenya, Kina og Sør-Korea), og konkluderer med at det i enkelte jurisdiksjoner er uklart hvorvidt opphavsmannen egentlig kan oppgi opphavsretten til et verk, og hva som i så fall er konsekvensen av at en slik oppgivelse ikke er mulig. Studien konstaterer også - ikke overraskende - at opphavsmannen ikke uten videre kan oppgi sine ideelle rettigheter.

1 kommentar: