25 januar 2023

Morten Smedal Nadheim blir PhD med avhandlingen "Dynamisk immaterialrettt"

Tirsdag 24. januar, disputerte, vårt redaksjonsmedlem Morten Smedal Nadheim for PhD-graden med avhandlingen "Dynamisk immaterialrett".

Som tittelen antyder, omhandler avhandlingen tredjepersonskonflikter i immaterialrettigheter, som er et tema som bare har vært sporadisk behandlet i norsk rett.

Gratulerer, Morten!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar