04 januar 2023

Immaterialrettstrollet søker studenttroll

Oppdatert: Ny søknadsfrist 23.1.23

Immaterialrettstrollet søker
 studentbidragsytere for 2023. Arbeidet vil bestå i å holde oversikt over aktuelle saker blant annet fra norske domstoler og EU-domstolen, og å oppdatere trollets sider på Facebook og LinkedIn. Om man ønsker det, vil det også bli mulighet til å skrive innlegg på bloggen. Arbeidsomfanget er cirka 1-2 timer i uken.     

 

Som bidragsyter får du mulighet til å delta i Immaterialrettstrollets redaksjon, sammen med praktiserende advokater, akademikere og medlemmer av domstolene, Klagenemnda for industrielle rettigheter og Næringslivets konkurranseutvalg. Redaksjonen møtes jevnlig for faglige diskusjoner, som gir dyp innsikt i den seneste utviklingen på immaterialrettsområdet, og som belyser det praktiske arbeidet på feltet fra ulike sider. Arbeidet med bloggen er ubetalt for alle medarbeidere, også for studentbidragsytere.     

 

Det er en fordel om du tar eller har tatt ett eller flere av valgfagene i immaterialrett og/eller skriver masteroppgave i immaterialrett. Vi vil imidlertid også vurdere kandidater som har interesse for immaterialrett uten at de (ennå) har tatt noen av immaterialrettsfagene. (Det er også bare å søke selv om vårsemesteret 2023 er ditt siste semester som student.)

 

Søknaden skal inneholde en angivelse av hvor langt du har kommet på studiet og eventuelt hvilke immaterialrettsfag du har tatt/skal ta og eventuelt hva du skal skrive masteroppgave om. I tillegg skal det gis en kort begrunnelse for hvorfor du vil bli studentbidragsyter. Om du har en profil på LinkedIn bes du om å legge ved lenke til denne. Søknaden skal ikke overstige 500 ord.

 

Søknad sendes til iptrollet@gmail.com innen 23.1.23, med tittel «Søknad studenttroll».

Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar