26 juni 2019

Gjennomføring av portabilitetsforordningen i norsk rett 1. august

Kilde: synge.no
Mens de fleste IP-troll der ut gjør seg klare for en etterlengtet sommerferie kommer en gladnyhet fra Kulturdepartementet. Den 1. august trer endringer i åndsverkloven i kraft som implementerer EUs såkalte portabilitetsforordningen (pressemelding fra Kulturdepartementet tilgjengelig her). 

Som omtalt av IP-trollet tidligere vil forordningen gjøre det mulig også for norske abonnenter å benytte strømmetjenester som Netflix og HBO sømløst når de er på kortere opphold innenfor EØS-området. Forordningen har allerede vært i kraft i EU et drøyt års tid.

Forordningen innebærer ikke fri flyt av nettbaserte innholds­tjenester EØS-området, da den er begrenset til abonnement som er tegnet i abonnentens hjemstat. Dette innebærer at man ikke kan tegne et abonnement i en annen EØS-stat (for eksempel fordi dette er billigere eller gir tilgang til bedre innhold) og kreve å få tilgang til dette i sitt hjemland. Plikten til å tilby slik tilgang gjelder dessuten bare for kortere opphold (når man er "temporarily present") utenfor hjemlandet. Plikten til å tilby slik portabilitet gjelder bare for betalingstjenester. Gratistjenester, som YouTube, kan imidlertid velge å tilby slik portabilitet, og de omfattes da av reglene i forordningen.


Forordningen gjennomføres ved inkorporasjon gjennom en henvisningsbestemmelse i åndsverkloven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar