15 oktober 2017

Anken i Il Tempo Gigante-saken behandles av Høyesterett

Berg- og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" (kilde: NRK)
Tirsdag denne uken starter Høyesterett behandlingen av anken i Il Tempo Gigante-saken (tidligere omtalt av IP-trollet her og her).

Som det gjennomsnittlige immaterialrettstroll kjenner til dreier saken seg i hovedsak om opphavsrettighetene til filmbilen "Il Tempo Gigante" best kjent fra filmen "Flåklypa Grand Prix", og følgelig om Aukruststiftelsen hadde anledning til å gi Hunderfossen familiepark tillatelse til å drive berg- og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" basert på filmbilen. Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark AS vant frem i Sør-Gudbransdal tingrett, mens Caprino Filmcenter AS fikk medhold i Eidsivating lagmannsrett.

Høyesteretts behandling av saken begrenser seg til de opphavsrettslige problemstillingene saken reiser, og særlig avgrensningen av vernet for bearbeiding av et orginalverk. Såvidt dette immaterialrettstrollet kjenner til er dette første gang spørsmålet om rekkevidden av rettigheter til bearbeidelser av originalverk, og hvordan disse rettighetene skal avgrenses mot den originære opphavspersonen behandles av Høyesterett.

Dersom de ankede parter Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark får medhold i at det ikke foreligger en krenkelse av Caprino Filmcenters eventuelle opphavsrettigheter til filmbilen "Il Tempo Gigante", vil Eidsivating lagmannsretts dom oppheves helt eller delvis og behandling av de subsidiære grunnlagene fortsette for lagmannsretten (for ting- og lagmannsretten ble det også anført subdsidære anførsler basert på markedsføringsrettslige og avtalerettslige grunnlag).

Det er satt av tre dager til behandlingen av saken i Høyesterett, og dommerpanelet består av dommerne Webster, Matheson, Ringnes, Østensen Berglund og Høgetveit Berg.

Saken er en av flere immaterialrettssaker som skal behandles av Høyesterett den nærmeste tiden etter at Høyesteretts ankeutvalg nylig tillot anken i den såkalte "Seritide"-saken (om rene farger som varemerker) fremmet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar