14 oktober 2014

Nobels minnepris i økonomi til Jean Tirole

Den franske økonomen Jean Tirole ble i går tildelt Nobels minnepris i økonomi for 2014. Tirole får prisen for å ha 
«klargjort hur man kan förstå och reglera branscher med några få mäktiga företag … Från mitten av 1980-talet och framåt har Jean Tirole blåst nytt liv i forskningen om sådana marknadsmisslyckanden. Hans analys av företag med marknadsmakt har skapat en sammanhållen teori med tillämpning på centrala policyfrågor: Hur bör myndigheterna hantera fusioner och karteller? Hur bör de reglera monopolister?»
Jean Tirole
Kilde: IDEI
Norske medier har blant annet fremhevet Tiroles produksjon knyttet til konkurranseregulering av markeder (såkalt «konkurranseøkonomi»)

Tirole har imidlertid også, en ikke ubetydelig forsknings­produksjon innenfor det man løst kan betegne som «immaterialretts­økonomi», det vil si hvordan immaterial­rettigheter som enerettsposisjoner påvirker konkurransen i et marked, noe som også fremheves av komiteen i deres oversikt over Tiroles arbeider.

Denne produksjonen omfattter blant annet en innflytelsesrik artikkel om patentkappløp, skrevet sammen med Drew Fudenberg, Richard Gilbert og Joseph Stiglitz i 1983 (Preamption, Leapfrogging and Competition in Patent Races) en artikkel om patent-pooler (Efficient Patent Pools) fra 2002 og en nylig publisert artikkel om patenter på teknologiske standarder (Standard-Essential Patents

Tirole var også, sammen med den amerikanske økonomen Josh Lerner, blant de første som skrev om de økonomiske aspektene ved såkalt åpen programvarelisensiering. (Et tema Immaterialretts­trollet heller ikke er ukjent med, riktignok i mer rettsdogmatisk forstand.) Dette er tema blant annet i artiklene «The Simple Economics of Open Source», «The Economics of Technology Sharing: Open Source and Beyond» og «The Scope of Open Source Licensing»

Uansett, Immaterialrettstrollet gratulerer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar