08 september 2016

EU-domstolen i C-160/15 GS Media: Lenking kan anses som opphavsrettsinngrep dersom lenkeren vet eller burde vite at materialet det lenkes til er lagt ut uten rettighetshavers samtykke

EU-domstolen traff 8.9.2016 sin avgjørelse i sak C-160/15 GSMedia, hvor det legges til grunn at lenking til materiale som er lagt ut på Internett uten rettighetshavers samtykke i enkelte tilfeller kan anses som et opphavs­retts­inngrep. (IPtrollet har tidligere omtalt General­advokatens anbefaling i saken.)

Avgjørelsen følger opp de tidligere avgjørelsene i Svensson og BestWater, hvor det legges til grunn at lenking til materiale som er gjort åpent tilgjengelig på Internett av rettighetshaver, ikke innebærer tilgjengeliggjøring til «a new public», og dermed er fullt ut lovlige.  

I GS Media slår EU-domstolen fast at dette ikke nødvendigvis er tilfellet dersom materialet det lenkes til er lagt ut på Internett uten rettighetshavers samtykke. Dersom lenker vet eller burde vite at dette er tilfellet, foreligger det tilgjengeliggjøring til «a new public», hvorpå lenkingen er ulovlig (punkt 41-43). EU-domstolen oppstiller imidlertid en ganske streng presumpsjon mot at den som lenker har slik kunnskap (punkt 46). Privatpersoner som lenker utenfor kommersiell virksomhet må presumeres å ikke ha slik kunnskap (punkt 47). Slik lenking vil da i praksis være lovlig inntil lenkeren blir gjort oppmerksom på forholdet, typisk av rettighetshaver.

Dersom lenkingen derimot har et kommersielt formål, slik forholdet var i GS Media snus derimot presumpsjonen slik at den som lenker må forventes å undersøke om materialet det lenkes til er lagt ut med rettighetshavers samtykke (punkt 51).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar