14 september 2014

Et PhD-troll fra Orkanger?

Medtroll Kielland skal forsvare sin PhD-avhandling om patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser den 3. oktober. Anbefaler alle som er i Bergensområdet å ta turen innom  Magnus Lagabøtes plass den aktuelle dagen. Undertegnede skal definitivt.

Lenke til UiB sine hjemmesider med nærmere informasjon

Pressemelding fra UiB:

Programvare kan patenteres
Torger Kielland disputerer fredag 3.10.2014 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser».

Patenter meddeles etter patentloven § 1 første ledd, jf. § 2 første ledd på «oppfinnelser» innenfor ethvert teknisk område. Etter patentloven § 1 andre ledd er imidlertid en rekke frembringelser unntatt fra patenterbarhet, deriblant «noe som bare utgjør … programmer for datamaskiner». Patentloven § 1 er en implementering av Den europeiske patentkonvensjonen artikkel 52, og må tolkes i lys av konvensjonen og praksis knyttet til denne.

I internasjonal og utenlandsk praksis har bestemmelsen imidlertid lenge blitt forstått slik at den ikke utelukker patentering av oppfinnelser som bare benytter seg av et datamaskin­program. Slik utnyttelse kan bestå i bruk av et datamaskin for å automatisere en industriell prosess, men kan også bestå i styring av interne prosesser i en datamaskins operativsystem, for eksempel en fremgangsmåte for bruk av en utklippstavle som gjør det mulig å dele data ved å klippe ut bilder og lime dem inn i et tekstbehandlingsdokument.

Avhandlingen påviser imidlertid at adgangen til å patentere informasjonsteknologiske oppfinnelser går lenger enn dette, og også omfatter oppfinnelser som retter seg mot måten en datamaskin håndterer data, uavhengig av formålet med oppfinnelsen. Dette medfører for eksempel at Googles algoritmer for rangering av websider, vil anses patenterbare.

Dette innebærer at programvare, til tross for unntaket for «noe som bare utgjør … programmer for datamaskinprogrammer» i patentloven § 1 andre ledd, ikke bare kan patenteres, men at man også kan få patent på «ren programvare».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar