21 juni 2014

Arne Ringnes ny dommer i Høyesterett

Foto: Advokatfirmaet
Thommessen
Arne Ringnes ble i statsråd i går utnevnt til dommer i Høyesterett. Ringnes har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmketig ved Indre Follo sorenskriverembete. Siden 1989 har han vært partner i Advokatfirmaet Thommesen. Ringnes har en særdeles bred kompetanse innenfor immaterialrett som vi nå ser frem til at han tar med seg til Høyesterett.

Immaterialrettstrollet gratulerer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar