01 april 2019

EPO innfører egne krav for patentsøknader fra kvinnelige oppfinnere

Foto: Pixabay
Som Patentstyret tidligere har pekt på, er andelen kvinner som søker og får patent betydelig lavere enn menn. Bare 6,6 prosent av innleverte patentsøknader i Norge har en kvinne som oppfinner. Dette problemet har også fått opp­merk­somhet i Europa. Etter langvarig påtrykk fra det polske feiminist­partiet Inicjatywa Feminist­yczna, har EPO nå besluttet å endre EPC ved å legge til et nytt unntak i artikkel 52, for å lempe på kravet til teknisk karakter for patentsøknader hvor oppfinner er kvinne.

Forlslaget kommer opprinnelig fra Israel. Flere akademikere (se blant annet her) har argumentert for en endring av patent­stystemet for å i større grad hensynta det annet kjønns særegenheter.

Johannes Bob van Benthem uttaler på vegne av EPO at det nye kravet innføres som et tiltak for å gjøre det mer attraktivt for kvinner å søke patentbeskyttelse. «Kvinner har mange gode ideer, men de har kanskje ikke de samme styrkene som menn har på det tekniske feltet. Ved å fjerne kravet til teknisk karakter for oppfinnelser som har kvinnelige oppfinnere åpnes det for patentering av oppfinnelser som ligger kvinner nærmere, som sminkemetoder, anordninger for barnepass og andre mykere oppfinnelser». EPO tror ikke den planlagte endringen i EPC artikkel 52 vil føre til problemer for patentfeltet. «Det er uansett så få kvinner som søker patent at dette antakelig ikke vil påvirke samfunnet i større grad. Uansett vil de oppfinnelsene vi antar at kvinnelige oppfinnere vil levere søknader for sannsynligvis dreie seg om hjemlige sysler, og vil derfor ikke påvirke næringslivet», uttaler talsmannen i en pressemelding.

Norske myndigheter har ikke ønsket å uttale seg i saken. Det er imidlertid sikkert at Norge må endre sin lovgivning for at norsk lov skal komme i samsvar med EPC. Norge er forpliktet til å holde sin materielle patentrett i samsvar med EPC. Det vil antakelig ta flere år og en høringsrunde før endringen får virkning i Norge. Flere norske organisasjoner, blant annet BI, Innovasjon Norge og NITO støtter endringen i en felles uttalelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar