25 april 2015

IPR Nordic Network Meeting 2015 – Dag 2

Etter en  begivenhetsrik kveld, var Immaterialretts­trollet klar for dag 2 av årets nordiske immaterialrettsmøte. (Dag 1 er omtalt her)

Sebastian Benz fra University of Munich innledet dag 2 om «Neighbouring rights and the protection of parts». Avhandlingen reiser spørsmål om det kan stilles et krav til hvor mye som må gjengis av en frembringelse som er vernet som en naborettighet for at det skal foreligge et inngrep, tilsvarende kravet til at opphavsrettsvernet av verksdeler forutsetter at den enkelte delen har verkshøyde. Et eksempel er om det kreves at bruk av et sample har en viss lengde, eller om det er tilstrekkelig at man i det hele tatt kopierer. Det konkluderes med at vernet av verksdeler er harmonisert i EU, og det fremsettes en hypotese om at det samme er tilfellet for deler av frembringelser som er vernet under en naborett. Det fremsettes videre en hypotese om at et delvern av naborettigheter forutsetter at delen har en konkurransemessig betydning («substantial with regard to competition»).

Siste foredragsholder på årets seminar var Neethu Rajam fra Københavns Universitet, som foredro om «Biobank, Intellectual Property and Commercialization». Prosjektet stiller blant annet spørsmål om i hvilke tilfeller biobanker er beskyttet under immaterialretten, og hvordan denne beskyttelsen påvirker muligheten til å kommersialisere biobanker.

Innlegget avsluttet årets nordiske immaterialrettsmøte, hvorpå Immaterialrettstrollet legger ut på den lange ferden tilbake til Bergen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar