02 desember 2014

Facebook og "koden av intellektuell eiendom"

Kilde: http://www.side3.no/teknologi/blff-tekst-sprer-seg-pa-facebook/8516159.html
Nettavisen/side3 og Dagbladet skriver om en melding/erklæring som spres på Facebook, der brukerne sikter å ta tilbake kontrollen over egne åndsverk, samt informasjonen Facebook samler  inn om sine brukere. Ikke overraskende har en slik melding ikke (ei heller denne gangen) noen invirkning på Facebooks kontroll over brukernes åndsverk og informasjon.                                                                        
I meldingene som legges ut av brukerne på Facebook, henviser brukerne (i den norske versjonen av meldingen) til 

"artikler L.111, 112 og 113 av koden av intellektuell eiendom" og erklærer "at mine rettigheter knyttes til alle mine personlige data, tegninger, malerier, bilder, tekster osv publisert på profilen min og mine sider, både det som allerede er publisert, og det som måtte bli publisert senere" og videre at "Dette ["koden" og erklæringen] tillater meg å plassere meg under beskyttelse av opphavsrett". 

Vi har desverre ikke en "kode[] av intellektuell eiendom" i Norge, selv om programmer som Google Translate antar dette. Vi har imidlertid en åndsverklov, og etter denne loven trenger man ikke erklære sine rettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse tilkommer automatisk opphavsmannen straks det er skapt et åndsverk, jf. åvl. § 1. 

Meldingen avsluttes med "Hvis du ikke har publisert dette utsagnet minst én gang, vil du stilltiende tillate bruk av elementer fra din profil/statuser/oppdatering". Problemet er imidlertid at i det øyeblikk man registrerte seg som bruker på Facebook, godkjente man nettopp at Facebook gjorde en slik bruk av materiale som brukerne forsøker å reservere seg mot i og med meldingen.

Facebooks retningslinjer angir i punkt 2.1 at 

"Når det gjelder innhold som er beskyttet av opphavsrett, for eksempel bilder og videoer (opphavsrettsbeskyttet innhold), gir du oss følgende spesifikke tillatelser, underlagt innstillingene dine for personvern og applikasjoner: Du gir oss en ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri og verdensomfattende lisens, underlisensierbar, til å bruke alt opphavsrettsbeskyttet innhold du publiserer på eller i forbindelse med Facebook (åndsverklisens). Åndsverklisensen opphører når du sletter det opphavsrettsbeskyttede innholdet ditt eller brukerkontoen din, med unntak av tilfeller der du har delt innholdet med andre brukere og de ikke har slettet det" (Trollets utheving).

Gjennom å opprette brukerprofil på Facebook, har en akseptert at Facebook tillates å bruke "alt oppsrettsbeskyttet innhold" brukeren publiserer på Facebook. Man kan erklære så mye man vil, men brukernes avtale med Facebook er ikke noe som kan settes til side gjennom ensidige handlinger via meldinger på Facebook. Et alternativ til at Facebook skal få kontroll over brukernes åndsverk og informasjon, er at naturligvis at en slutter å dele noe på Facebook. Da sitter imidlertid Facebook fremdeles igjen med kontroll over alt brukeren tidligere har delt, alt brukerens Facebook-venner deler om brukeren, og all informasjon brukeren noen gang har lagt igjen gjennom bruk av Facebook. Man kan selvsagt fjerne sine åndsverk fra sin brukerprofil, men Facebooks retningslinjer punkt 2.2 angir at

"Når du sletter opphavsrettsbeskyttet innhold, slettes det på en måte som ligner på når du tømmer papirkurven på en datamaskin. Du må imidlertid være innforstått med at fjernet innhold fortsatt kan ligge lagret i sikkerhetskopier i en rimelig tidsperiode (men det vil ikke være tilgjengelig for andre)".

Den eneste måten man kan tre ut av denne avtalen på, er å avslutte sin brukerkonto på Facebook. Dersom man avslutter sin konto, får man riktignok heller ikke umiddelbart tilbake en fullstendig kontroll over ens eget materiale.

Retningslinjenes punkt 15 angir at

"Du kan også når som helst slette brukerkontoen din eller deaktivere applikasjonen din. I alle slike tilfeller opphører denne erklæringen, men følgende bestemmelser vil fortsatt gjelde: 2.2, 2.4, 3–5, 8.2, 9.1–9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 og 15-19". 

Åndsverk man har delt på Facebook, og også forsøkt å fjerne fra Facebook, vil derfor fremdeles kunne kontrolleres av Facebook i "en rimelig tidsperiode", jf. retningslinjenes punkt 2.2 ovenfor. Og punkt 2.2 er bare én i rekken av bestemmelser i avtalen som fortsetter å gjelde selv om man avslutter sin brukerkonto.
 
Hvorfor denne meldingen dukker opp (igjen) nå, fremstår noe uvisst. Facebook oppdaterer riktignok sine retningslinjer fra 1. januar. De nye retningslinjene ser dog ut til hovedsakelig å gjelde personrettet annonsering. Kontrollen over det opphavsrettslige materialet brukerne publiserer på Facebook, ble imidlertid overført i det man registrerte seg som bruker.

Bedre føre var, enn etter snar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar